Ochrona
Obiektów i Imprez

 

Koncesja MSWiA nr L-0016/09
 

ul. Głęboka 11

20-612 Lublin

kom. 600 825 043

www.ochrona.lublin.pl

biuro@ochrona.lublin.pl


Wyświetl większą mapę

 

Monitoring
 

Standardy naszej pracy w monitoringu

1. Monitorowanie i powiadamianie klienta o każdym zdarzeniu w chronionym obiekcie:

 • brak uzbrojenia systemu alarmowego,
 • brak rozbrojenia systemu alarmowego,
 • zanik zasilania (zaniku prądu w obiekcie),
 • ozbrojenie systemu alarmowego poza zgłoszonym harmonogramem.

2. Nieograniczony czas przechowywania danych dotyczących zdarzeń zaistniałych w monitorowanym obiekcie.

3. Wydruk historii zdarzeń na życzenie klienta, możliwość przedstawienia historii zdarzeń od chwili podłączenia do Centrum Monitorowania Alarmów naszych Podwykonawców.

4. Niezwłoczne podejmowanie interwencji przez Grupy Interwencyjne w przypadku wystąpienia:

 • alarmu włamaniowego,
 • alarmu pożarowego,
 • alarmu sabotażu (próby uszkodzenia) systemu alarmowego,
 • sygnału napadu,
 • sygnału zbicia szyby,
 • alarmu medycznego,
 • rozbrojenia systemu alarmowego pod przymusem (traktowane jako alarm napadowy).

5. Średni czas dojazdu uzależniony od warunków drogowo – atmosferycznych w dzień do 15 minut, w nocy do 10 minut (czasy wyliczone na podstawie losowo wybranych zdarzeń).

6. Wyposażenie Grup Interwencyjnych:

 • jednolite umundurowanie,
 • środki łączności bezprzewodowej (radiotelefony pracujące w wydzielonej częstotliwości radiowej, telefony komórkowe),
 • środki przymusu bezpośredniego (pałki wielofunkcyjne typu TONFA, gazy obezwładniające,  kajdanki, oznakowane samochody, kamizelki kuloodporne,
 • broń palna.

7. Regularne doszkalanie pracowników Grup Interwencyjnych z zakresu:

 • znajomości procedur postępowania,
 • prawa karnego oraz cywilnego,
 • zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • technik interwencyjnych,
 • wyszkolenia strzeleckiego.

8. Ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności gospodarczej.

9. 24 godzinny dyżur technika odpowiedzialnego za systemy alarmowe.